Tancování 19. září (od 19:30 do 21:30)

Letošní taneční sezónu zahájíme v pátek 19. září!
Po dobu trvání tanečního kurzu (https://tancovani.skauting.cz/tanecni-kurz/) bude upraven čas tancování takto: