Tancování 4. duben (seminář waltzu)

Od 18:15 do 19:30 bude probíhat seminář s Martinem Kopeckým. Seminář bude zaměřen na komunikaci (respektování se) v páru. Učit se to budeme prostřednictvím waltzu!
Na seminář je nutné přijít v páru.
Od účastníků semináře budeme vybírat 100,- Kč (50,- příspěvek na tělocvičnu, 50,- Kč příspěvek na seminář). Kdo přijde až v 19:30, bude platit obvyklích 50, Kč.