17. květen – Skutečně mimořádná hodina (TANCUJEME JINDE)

Skutečně mimořádná hodina, jaká tu ještě nebyla!
Více podrobnosti obdržíte prostřednictvím emailové konference.
Tancování NEBUDE probíhat V DEJVICÍCH, ale jinde!
Kdo přijde do Dejvic, najde pouze zamčenou školu.