Tancování 11. leden – “3x a dost”

Tančit stylem “3x a dost” budeme tentokrát jíž druhý pátek v měsíci! “3x a dost” znamená že vždy po třech tancích zahraje krátká znělka při které bude vhodné poděkovat partnerovi (partnerce) za tanec a jít si zatancovat s někým dalším.
Od 20:30 do 21:30 nácvik předtančení.