Tancování 19. říjen – “3x a dost”

Tento pátek (třetí v měsíci) opět tančíme stylem “3x a dost”! To znamená že vždy po třech tancích zahraje krátká znělka při které bude vhodné poděkovat partnerovi (partnerce) za tanec a jít si zatancovat s někým dalším.