Tancování (30.11.2007)

Čas na volné tancování se nám zdál docela krátký, protože poslední hodinu jsme se věnovali už předtančení. Nicméně jsme se i tak stihli naučit valčík doleva i doprava a na konci hodiny vypadal doopravdy už pěkně!
Poměry pánů a dam byly vyrovnané musím říct, že mě přišla dnešní hodina hrozně příjemná.
Zapsala Eliška